Thursday, July 20, 2023

Guru Ashtakam - Adi Guru Shankaracharya JI


 

Vishnu Sahasranamam (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்) with Tamil Lyrics

Vishnu Sahasranamam (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்) with Tamil Lyrics pic.twitter.com/BOr2og1fQp — Selvaraj Venkatesan (@niftytelevision) October 26, 20...